ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

.................... ΠΟΡΕΙΑ ......................


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

             ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ            

                            ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΑΠ                              

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ


   www.oasep.gr   Εξειδικευμένο κέντρο ΠΟΡΕΙΑ   www.oeap.gr

Ρωτήστε μας για τα ευέλικτα υποστηρικτικά μας προγράμματα, που προσαρμόζονται στις δικές σας ανάγκες! τηλ 2110136761

Όλα τα Μεταπτυχιακά-Διδακτορικά στην Ελλάδα - Page 5

Article Index
Όλα τα Μεταπτυχιακά-Διδακτορικά στην Ελλάδα
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
All Pages


 
61) ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ τηλ. 231-0-995199, 995196 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Επιστήμη της Δασολογίας και του Φυσικού Περιβάλλοντος με έξι εξειδικεύσεις : 1. Δασικής Παραγωγής , Προστασίας Δασών, Φυσικού Περιβάλλοντος 2. Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας-Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων 3. Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων 4. Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων 5. Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων 6. Αειφορική Διαχείριση και Αξιοποίηση Φυσικού Περιβάλλοντος Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
 
62) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ τηλ. 231-0-997910-50 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: στα Θεωρητικά Μαθηματικά στη Στατιστική και Μοντελοποίηση 3. στη Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ στα Μαθηματικά
 
63) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ τηλ. 231-0-997910-50 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Επιστήμη του Διαδικτύου
 
64) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (συνεργαζ/νο με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών) τηλ. 231-0-998410, 998420 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Πληροφορική και Διοίκηση΄΄
 
65) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ τηλ. 231-0-998410, 998420 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Πληροφορική με κατευθύνσεις: 1. Ψηφιακά Μέσα 2. Επικοινωνιακά Συστήματα και Τεχνολογίες 3. Πληροφοριακά Συστήματα 4. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Πληροφορική
 
66) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ τηλ. 2310995254, 2310995257-8 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη «Διοίκηση και την Οικονομία» με τέσσερις (4) κατευθύνσεις: 1.Διοίκηση Επιχειρήσεων ,2.Διοίκηση Υπηρεσιών, 3.Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά και 4. Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη. Οι κατευθύνσεις 1 και 2 παρέχονται και για στελέχη Επιχειρήσεων και χωρίζονται σε επί μέρους ειδικεύσεις ως ακολούθως : 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων α) Διοίκηση Μάρκετινγκ β) Διοίκηση Λογιστικής γ) Διοίκηση Χρηματοοικονομικής δ) Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 2. Διοίκηση Υπηρεσιών α)Διοίκηση Logistics β)Διοίκηση Υπηρεσιών – Εξυπηρέτηση Πελατών γ)Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας δ)Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 3. Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά 4. Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ της παραπάνω κατευθύνσεις
 
67 )ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ τηλ. 231-0-992062-3 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) : α) στη Δημοσιογραφία και τα Νέα Μέσα Επικοινωνίας β) στην Επικοινωνία και τον Πολιτισμό Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (ΔΔ) Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε.
 
68) ΘΕΑΤΡΟΥ τηλ. 231-0-992122-5 Α. ΜΔΕ της Θεατρικές Σπουδές με τίτλο: » Η θεατρική παράσταση : ιστορία, θεωρία και πρακτική «, με της εξής κατευθύνσεις: α) Παραστασιολογία – Δραματολογία β) Σκηνοθεσία γ) Σκηνογραφία – Ενδυματολογία δ) Υποκριτική ε) Παιδαγωγική του θεάτρου Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (ΔΔ) της Θεατρικές Σπουδές
 ——————————————————————————–
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) τηλ. 231-0-891531 Α. ΜΔΕ στα Πληροφοριακά Συστήματα Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
 
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) τηλ. 231-0-891531 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Οικονομική Επιστήμη με κατευθύνσεις: α. Οικονομική Θεωρία και Πολιτική β. Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ σε γνωστικά αντικείμενα ανάλογα με αυτά των συνεργαζόμενων τμημάτων
 
3) ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Οικονομικών Επιστημών) τηλ. 231-0-891530 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: ‘Διοίκηση Επιχειρήσεων’ Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
 
4) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ τηλ. 231-0-891461 231-0-891441 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Λογιστική και τη Χρηματοοικονομική στις κατευθύνσεις : i)Λογιστική και ii) Χρηματοοικονομική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στα γνωστικά αντικείμενα του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
 
5) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (κοινό διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Management School του Πανεπιστημίου του Lancaster (Μεγάλη Βρετανία)) τηλ. 231-0-891461 231-0-891441 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη «Λογιστική και τη Χρηματοοικονομική Διοίκηση» για στελέχη επιχειρήσεων
 
6) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ τηλ. 231-0-891461 231-0-891441 Α.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση στις κατευθύνσεις: I)Λογιστική ii)Χρηματοοικονομική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στα γνωστικά αντικείμενα του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
 
7)ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ τηλ.231-0-891461 231-0-891441 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Δ.Ε.) στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»
 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΜΣ σε σύμπραξη με τα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας) τηλ. 231-0-891217 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις εξής κατευθύνσεις: 1. Συστημάτων Υπολογιστών 2. Επιχειρηματικής Πληροφορικής Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
 
9) ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ τηλ. 231-0- 891454, 2 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Διεθνείς Σπουδές με τις εξής κατευθύνσεις : 1. Ευρωπαϊκές Σπουδές και Διπλωματία 2. Στρατηγικές Σπουδές και Διεθνής Πολιτική
 
10) ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (διατμηματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών) τηλ. 231-0- 891454, 2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στον τομέα της »Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη Διοίκηση Δημόσιων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Δημοσίων Επιχειρήσεων» (Master of Total Quality Management in Public Administration)
 
11) ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ τηλ. 231-0- 891454, 2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας (Master’s in European Youth Policies)
 
12)ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ τηλ.231-0-891253, 891258 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με κατευθύνσεις: α)Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης β)Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδικής Αγωγής Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ σε γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος
 
13)ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ τηλ.231-0-891376 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές Σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Master’s Degree in Politics and Economics of Contemporary Eastern and South-Εastern Europe) Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ σε γνωστικά αντικείμενα ανάλογα με το περιεχόμενο σπουδών του Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ 1. Παν/μίο Μακεδονίας Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Νantes της Γαλλίας τηλ.231-0-891245
 ——————————————————————————–
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
 
1) ΙΑΤΡΙΚΗΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Φυσικής) τηλ. 261-0-997550 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Ιατρική Φυσική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Ιατρική Φυσική
 
2) ΙΑΤΡΙΚΗΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογιστών Ε.Μ.Π. και Μηχανολόγων Μηχ/κών Ε.Μ.Π.) τηλ. 261-0-997550 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Βιοϊατρική Τεχνολογία στις εξής κατευθύνσεις: 1. Βιο?ατρική Ηλεκτρονική και Πληροφορική 2. Εμβιομηχανική 3. Κλινική Μηχανική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη Βιοϊατρική Τεχνολογία
 
3) ΙΑΤΡΙΚΗΣ τηλ. 261-0-997550 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Βασικές Ιατρικές Επιστήμες Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
 
4) ΙΑΤΡΙΚΗΣ τηλ. 261-0-997550 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στα αντικείμενα των Κλινικών και Κλινικοεργαστηριακών Ιατρικών Ειδικοτήτων
 
5) ΙΑΤΡΙΚΗΣ (διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Βιολογίας, Φαρμακευτικής και Φυσικής) τηλ. 261-0-997550 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην »Πληροφορική Επιστημών Ζωής» με κατευθύνσεις: 1. Βιοπληροφορική 2. Νευροπληροφορική 3. Ιατρική Πληροφορική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
 
6) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ τηλ. 261-0-997537 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις »Φαρμακευτικές Επιστήμες και την Τεχνολογία» στις κατευθύνσεις: α. Βιομηχανική Φαρμακευτική και Ανάλυση Φαρμάκων β. Φαρμακοχημεία -Φυσικά Προϊόντα: Σχεδιασμός, Σύνθεση και Ανάλυση Βιοδραστικών Ενώσεων γ. Μοριακή Φαρμακολογία-Κλινική Φαρμακευτική δ. Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία και Βιοϊατρική ε. Φαρμακευτικό Marketing Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
 
7) ΦΥΣΙΚΗΣ τηλ. 261-0-997471 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στους τομείς: α) Εφαρμοσμένη Φυσική β) Φυσική των Υλικών γ) Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική δ) Ηλεκτρονική και Υπολογιστές ε) Φωτονική – Lasers Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
 
ΦΥΣΙΚΗΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Χημείας και Χημικών Μηχ/κών και Επιστήμης των Υλικών Πάτρας ) τηλ. 261-0-997471 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην »Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμερών» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην »Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμερών»
 
9) ΦΥΣΙΚΗΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Ιατρικής, Βιολογίας και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής) τηλ. 261-0-997471 Α. ΜΔΕ στην »Ηλεκτρονική Επεξεργασία της Πληροφορίας» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
 
10) ΧΗΜΕΙΑΣ τηλ. 261-0-997101 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στους τομείς : α) Χημείας Βιοοργανικών και Φαρμακευτικών Προϊόντων β) Χημείας Υλικών Προηγμένης Τεχνολογίας γ) Εφαρμοσμένης Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας δ) Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Ανάλυση Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
 
11) ΧΗΜΕΙΑΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Φαρμακευτικής) τηλ. 261-0-997101 Α .ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Ιατρική – Χημεία : Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων » στην περιοχή της επιστήμης της Ιατρικής Χημείας Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
 
12) ΧΗΜΕΙΑΣ (κοινό διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. με το Τμήμα Χημείας Ιωαννίνων σε συνεργασια με το School of Biomedical Sciences του Πανεπιστημίου Ulster της Μ. Βρετανίας) τηλ. 261-0-997101 ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη «Βιοτεχνολογία Τροφίμων» από τα Παν/μία Πατρών,Ιωαννίνων και Ulster της Μ. Βρετανίας
 
13) ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 261-0-997538 Α. Μ ΔΕ στις εξής κατευθύνσεις: α. Βιολογική Τεχνολογία β. Οικολογία, Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
 
14) ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Γεωλογίας, Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας) τηλ. 261-0-997538 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες
 
15) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ τηλ. 261-0-997221 Α.Μ ΔΕ με τίτλο: »Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές» στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1..Θεωρητικά Μαθηματικά , 2. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά : i.Εφαρμοσμένη Ανάλυση και Mαθηματική Φυσική, ii. Διαφορικές Εξισώσεις και Δυναμικά Συστήματα, iii.Μαθηματικά Φυσικών και Βιομηχανικών Εφαρμογών 3. Υπολογιστικά Μαθηματικά – Πληροφορική στην Εκπ/ση : i.Μαθηματικά των Yπολογιστών και Υπολογιστική Νοημοσύνη, ii. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 4. Διδακτική Μαθηματικών Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
 
16) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής) τηλ. 261-0-997221 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο »Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων» στις ακόλουθες κατευθύνσεις : 1. Μαθηματικές Θεμελιώδεις της Επιστήμης των Υπολογιστών και Εφαρμογές στην Τεχνητή Εξαγωγή Συμπερασμάτων και Αποφάσεων , 2. Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα και Εφαρμογές στις Αποφάσεις, 3. Θεωρία Αριθμητικών Υπολογιστών και Εφαρμογές στις Αποφάσεις Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
 
17) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τηλ. 261-0-997643 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (κοινό ΠΜΣ σε συνεργασία με τα Παν/μία :Παβίας (Ιταλία),Joseph Fourier της Grenoble (Γαλλία), Imperial College του Λονδίνου (Μεγάλη Βρετανία), Instituto Nazionale di Geophysica e Vulcanologia της Ρώμης (Ιταλία) και το Κοινοτικό Joint Research Center ISPRA (Ιταλία) ενταγμένο στο Erasmus Mundus ) τηλ. 261-0-997643 Α .ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Πολιτικού Μηχανικού στις κατευθύνσεις: – Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών- Γεωτεχνική Μηχανική -Υδατικοί Πόροι και Περιβάλλον – Συγκοινωνίες, Διαχείριση Έργων και Σχεδιασμός του Χώρου Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού ΜΔΕ στη Σεισμική Μηχανική ή/ και τη Τεχνική Σεισμολογία
 
18) ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τηλ. 261-0-997580 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις περιοχές : 1. Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών 2. Ενέργεια και Περιβάλλον 3. Φυσικές, Χημικές και Βιοχημικές Διεργασίες 4. Προσομοίωση, Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Εργασιών Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
 
19) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ τηλ. 261-0-997642 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην »Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
 
20) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ τηλ. 261-0-997642 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στα »Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού»
 
21) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Φυσικής ) τηλ. 261-0-997642 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Επικοινωνιών: Θεωρία, Υλοποιήσεις, Εφαρμογές» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
 
22) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (πρώην Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) τηλ. 261-0-997280 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
 
23) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (πρώην Μηχ/λόγων Μηχανικών) τηλ. 261-0-997192 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
 
24) ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ τηλ. 261-0-997516 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο : »Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον»στις εξής κατευθύνσεις: α. Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία β. Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία γ Περιβαλλοντική και Θαλάσσια Γεωχημεία δ. Γεωλογία Χρήσεων Γης ε) Ορυκτές Πρώτες Ύλες Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη Γεωλογία
 
25) ΓΕΝΙΚΟ τηλ. 261-0-997544 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ στις »Εφαρμοσμένες Μαθηματικές και Φυσικές Επιστήμες» με δύο κατευθύνσεις: α. Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες β. Εφαρμοσμένες Φυσικές Επιστήμες
 
26) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ τηλ. 261-0-996327 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις »Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (M.B.A.)» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις»Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων»
 
27) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ τηλ. 261-0-996358 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην »Επιστήμη των Υλικών» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην »Επιστήμη των Υλικών»
 
28) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ τηλ. 261-0-996270, 996650 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Οικονομική Επιστήμη» με κατευθύνσεις: 1. Εφαρμοσμένη Οικονομική (ΕΦΟ) 2. Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική και Marketing (MPK) 3. Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διαχείριση (ΧΑΔ) Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις παραπάνω κατευθύνσεις
 
29) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ τηλ. 261-0-997672 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στα εξής πεδία:α. Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική και Πρακτικές στην Εκπαίδευση β. Ψυχολογία στην Εκπαίδευση – Ειδική Αγωγή γ. Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση δ. Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Αξιολόγηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής
 
30)ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ τηλ. 261-0-997628 Α. ΜΔΕ στις Επιστήμες της Αγωγής στις εξής κατευθύνσεις: 1. Δια βίου Εκπαίδευση:Πολιτικές, Επιμόρφωση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών 2 Μαθησιακές Δυσκολίες- Δυσλεξία 3. Ιστορία Εκπαίδευσης και Μουσειοπαιδαγωγική 4. Φιλοσοφία της Παιδείας 5. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας 6. Ανάπτυξη και Συμβουλευτική της Σταδιοδρομίας 7. Ειδική Αγωγή: Εκπαίδευση κωφών και βαρήκοων παιδιών 8. Αναλυτικά Προγράμματα και Διδακτική: i)Διδασκαλία Γλώσσας και Γραμματισμού και ii)Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (ΔΔ) στις Επιστήμες της Αγωγής
 
31) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 261-0-996195 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και τα Κείμενα» στις εξής κατευθύνσεις : 1. Κλασσικών Σπουδών 2. Νεοελληνικής Φιλολογίας 3. Γλωσσολογίας Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
 
32) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ τηλ.261-0-997155 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) στη Φιλοσοφία στις ακόλουθες κατευθύνσεις : α. Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία β. Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική Β.ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (ΔΔ) στη Φιλοσοφία
 
33) ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ τηλ. 261-0- 997210, 996156 Α. ΜΔΕ στο »Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
 
34) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τηλ.2610-996357 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στο γνωστικό αντικείμενο »Αστικός Σχεδιασμός και οι Μετασχηματισμοί της Πόλης» ΚΟΙΝΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ 1. Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης της Ισπανίας τηλ.2610-991822,991040
 ——————————————————————————–
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 
1) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ τηλ. 2651-0-07190 ,1 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) στις ακόλουθες ειδικεύσεις: α. Μαθηματικά (Ανάλυση -Άλγεβρα -Γεωμετρία) β. Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα γ. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Μηχανική δ. Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική ε. Μαθηματικά για την Εκπαίδευση Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (ΔΔ) στα Μαθηματικά
 
2) ΧΗΜΕΙΑΣ τηλ. 2651-0-07194-5 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στους τομείς: 1. Χημικές και Βιοχημικές Τεχνολογίες με κατευθύνσεις: α. Κλινική Βιοχημεία και Ανοσοχημεία – Μικροβιακή Βιοτεχνολογία β. Χημική, Περιβαλλοντική και Υπολογιστική Τεχνολογία – Προσομοίωση γ. Χημεία Νέων Υλικών – Πολυμερή δ. Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων ε. Αναλυτικές Τεχνικές Χημείας και Εφαρμογές 2. Νέες Τεχνολογίες Χημικής Εκπαίδευσης Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη Χημεία
 
3) ΧΗΜΕΙΑΣ (διαπαν/μιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Χημείας και Χημικών Μηχ/κών του Α.Π.Θ.και Χημείας του Παν/μίου Πάτρας) τηλ. 2651-0-07194-5 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη »Βιοανόργανη Χημεία» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ στη Χημεία
 
4) ΧΗΜΕΙΑΣ (διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζ/νο με το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Παν/μίου Ιωαννίνων και σε σύμπραξη με τα Τμήματα Ανθοκομίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και Ιχθυοκομίας – Αλιείας της Σχολής Γεωπονίας του ΤΕΙ Ηπείρου) τηλ. 2651-0-07194-5 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες» στις εξής επιμέρους εξειδικεύσεις: 1. Περιβαλλοντική Αγροχημεία 2. Βιολογικές Καλλιέργειες Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ σε γνωστικά αντικείμενα ανάλογα αυτών των Τμημάτων Χημείας και Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
 
5) ΧΗΜΕΙΑΣ (σε σύμπραξη με τα Τμήματα Τεχνολογίας Τροφίμων και το Τμήμα Διατροφής του ΤΕΙ Θεσ/νίκης καθως και με το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας) τηλ. 2651-0-07194-5 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην »Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή» με τις εξής τέσσερις ειδικεύσεις: 1. Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων 2. Διατροφή 3. Ολοκληρωμένα Συστήματα Παραγωγής Τροφίμων 4. Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων
 
6) ΧΗΜΕΙΑΣ (σε σύμπραξη με το Τμήμα Οχημάτων του ΤΕΙ Θεσ/νίκης) τηλ. 2651-0-07194-5 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο :’Περιβάλλον και Νέες Τεχνολογίες’ Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ σε γνωστικά αντικείμενα ανάλογα αυτών του Τμήματος Χημείας και του Τμήματος που συμπράττει
 
7) ΙΑΤΡΙΚΗΣ τηλ. 2651-0-07201, 07182 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ σε κατευθύνσεις που αφορούν τους κλάδους Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας: α. Ιατρών β. Ψυχολόγων γ. Νοσηλευτών δ. Κοινωνικών Λειτουργών ε. Εργοθεραπευτών στ. Κοινωνιολόγων ζ. Εκπαιδευτικών η. Λοιπών ειδικοτήτων Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Κοινωνική Ψυχιατρική
 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζόμενο με το Τμήμα Χημείας) τηλ. 2651-0-07201, 07182 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στον τομέα της »Βιοτεχνολογίας» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη »Βιοτεχνολογία»
 
9) ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου) τηλ. 2651-0-07201, 07182 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Νοσηλευτική Παθολογία» στις ακόλουθες ειδικεύσεις: α. στη Νοσηλευτική Φροντίδα προ, κατά και μετά την ενδοσκόπηση β. στη Νοσηλευτική Φροντίδα ηπατοπαθούς ασθενούς γ. στη Νοσηλευτική Φροντίδα για την αντιμετώπιση λοιμωδών νοσημάτων και λοιμώξεων Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις παραπάνω ειδικεύσεις
 
10) ΙΑΤΡΙΚΗΣ (σε συνεργασία (προήλθε από συνδιοργάνωση) με το Γενικό Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας) τηλ. 2651-0-07201, 07182 Α. Μ ΔΕ στην Αντιμετώπιση του Πόνου Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Αντιμετώπιση του Πόνου
 
11) ΦΥΣΙΚΗΣ τηλ. 2651-0-07192, 07193, 07490, 07491 Α. Μ ΔΕ στους τομείς: α) Φυσικής β) Φωτονικής γ) Επιστήμης Υλικών Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
 
12) ΦΥΣΙΚΗΣ τηλ. 2651-0-07192, 07193, 07490, 07491 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο »Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον» ( πρώην Μετεωρολογία και Κλιματολογία) Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις »Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον» ( πρώην Μετεωρολογία και Κλιματολογία)
 
13) ΦΥΣΙΚΗΣ (συνεργαζ/νο με το Τμήμα Χημείας και το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Ιωαννίνων) τηλ. 2651-0-07192, 07193, 07490, 07491 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες
 
14) ΦΥΣΙΚΗΣ τηλ. 2651-0-07192, 07193, 07490, 07491 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις »Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής»
 
15) ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου) τηλ. 2651-0-07192, 07193, 07490, 07491 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις »Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις »Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές»
 
16) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ τηλ. 2651-0-07196 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο : «Πληροφορική» με κατευθύνσεις: 1. Υπολογιστικά Συστήματα 2. Θεωρία Επιστήμης Υπολογιστών 3. Λογισμικό 4. Επιστημονικοί Υπολογισμοί 5. Τεχνολογίες – Εφαρμογές Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
 
17) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ τηλ. 2651-0- 07497,8 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) στην »Οικονομική Ανάλυση και Χρηματοοικονομική» με τις ακόλουθες κατευθύνσεις: α) Οικονομική Ανάλυση β) Χρηματοοικονομική και Ποσοτικές Μέθοδοι Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (ΔΔ)
 
18) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (διατμηματικό – διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Βιολογίας του Παν/μίου Πατρών και Βιολογίας του Α.Π.Θ.) τηλ. 2641-0- 09510, 09512 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών» με κατευθύνσεις: 1. Διατήρηση και Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος Προστατευόμενων Περιοχών 2. Τεχνολογίες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ σχετιζόμενο με την Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών
 
19) ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Φιλολογίας) τηλ. 2651-0-07232,1 2651-0-07181 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις »Μεσαιωνικές Σπουδές» : α) Βυζαντινή Ιστορία β) Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη γ)Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία δ) Βαλκανική Ιστορία ε) Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία στ) Ελληνοαραβικές Σπουδές Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Φιλοσοφίας
 
20) ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 2651-0-07232,1 2651-0-07181 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία: Ιστορία – Λαϊκός Πολιτισμός» με δύο κατευθύνσεις: 1. Ιστορία με ειδικεύσεις: 1. Οικονομικοί Μηχανισμοί και Νοοτροπίες στον Ελληνικό Χώρο (15ος – 19ος αι.) 2. Ιστορική Γεωγραφία του Ελληνικού και Βαλκανικού Χώρου 3. Ο Ελληνικός 19ος αιώνας: Από την ΄΄Πρωτόγονη Επανάσταση΄΄ στον Αστικό Εκσυγχρονισμό 4. Βαλκανική Ιστορία 5. Ευρωπαϊκή Ιστορία 20ου αι. 6. Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεότερων Χρόνων 7. Ιστορική Δημογραφία του Ελληνικού και Βαλκανικού Χώρου 8. Τουρκολογία 9. Θεωρία, Πηγές και Μεθοδολογία της Επιστήμες του Ανθρώπου 10. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία 2. Λαϊκός Πολιτισμός με ειδικεύσεις: 1. Θεωρία και Μεθοδολογία της Σύγχρονης Ελληνικής Λαογραφίας 2. Κοινωνικές και Οικονομικές Δομές της Παραδοσιακής Κοινωνίας 3. Συλλογικές Νοοτροπίες, Λαϊκή Κοσμοθεωρία και Λαϊκή Τέχνη 4. Παράδοση, Συλλογική Μνήμη και Ταυτότητες Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ με τις παραπάνω ειδικεύσεις και τις δύο κατευθύνσεις
 
21)ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζόμενο με το Τμήμα Χημείας του Παν. Ιωαννίνων σε σύμπραξη με το Γενικό Τμήμα Φυσικής – Χημείας-Τεχνολογίας Υλικών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας) τηλ.2651-0-07109 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη : »Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών » Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ στη ‘Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών»
 
22) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 2651-0-07476, 07179 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη: α) Κλασσική Φιλολογία β) Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία γ) Γλωσσολογία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
 
23) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Παιδαγωγικού Δημ. Εκπαίδευσης του Παν. Ιωαννίνων και Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης) τηλ. 2651-0-05676 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στους τομείς της Ελληνικής Φιλοσοφίας-Φιλοσοφίας των Επιστημών Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
 
24) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 2651-0-05676 Το ΠΜΣ με τίτλο : ΄΄Επιστήμες της Αγωγής΄΄ απονέμει ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην : 1. Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 2. Παιδαγωγική και Ψυχολογία στο Σχολείο 3. Συγκριτική και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 4. Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
 
25) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Πάτρας) τηλ. 2651-0-05676 Το ΠΜΣ με τίτλο : »Δυσλεξία: Επικοινωνία σε Πολυγλωσσσικό Περιβάλλον και Χρήση Της Τεχνολογίας στην Αντιμετώπισή της» απονέμει ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με κατευθύνσεις: α. Δυσλεξία και Επικοινωνία σε Πολυγλωσσικό Περιβάλλον β. Δυσλεξία και Χρήση Της Τεχνολογίας στην Αντιμετώπισή της Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
 
26) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ τηλ. 2651-0-07454, 5 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Επιστήμες της Αγωγής σε συγκεκριμένο τομέα (κατεύθυνση) Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ σε συγκεκριμένο τομέα (κατεύθυνση)
 
27) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (σε σύμπραξη με το Τμήμα Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Ηπείρου) τηλ. 2651-0-07454, 5 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Επιστήμες της Αγωγής με ειδίκευση: »Λογοθεραπεία Αντιμετώπιση Προβλημάτων Προφορικού και Γραπτού Λόγου (Μαθησιακές Δυσκολίες)» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην ίδια ειδίκευση
 
28) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟ?ΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (πρώην Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων) τηλ. 2641-0-09543 Α. Μ ΔΕ στην «MBA Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων με τις εξής κατευθύνσεις : α)Μarketing – Διοίκηση Επιχειρήσεων (Management) β)Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
 
29) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟ?ΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (πρώην Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων) (συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και Ιατρικής του Παν/μίου Ιωαννίνων) τηλ. 2641-0-09543 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην »Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων Ποιότητας» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ στην »Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων Ποιότητας»
 
30) ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ τηλ. 2651-0-07274 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις κατευθύνσεις : α)Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης β)Ιστορία /Θεωρία της Τέχνης – Επιμέλεια Εκθέσεων γ)Πολυμέσα (3D-Animation,Video, Κινηματογράφος, Ψηφιακή Γραφιστική) και δ) Εικαστικές Τέχνες Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
 ——————————————————————————–
 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
 
1) ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙ-ΣΜΟΥ (διαπανεπιστημιακό – διατμηματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) τηλ. 2531-0-39633 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Φυσικής Αγωγής στην : » Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» με τις εξής κατευθύνσεις: α) Μεγιστοποίηση Αθλητικής Επίδοσης ή Απόδοσης β) Παιδαγωγική και Δημιουργική Μάθηση γ) Πρόληψη – Παρέμβαση Αποκατάσταση δ) Φυσική Δραστηριότητα και Αθλητική Αναψυχή ε) Διοργάνωση Δρώμενων Κοινωνικής Προσφοράς και Θεαμάτων στ) Ελληνικοί και Διεθνείς Χοροί Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη Φυσική Αγωγή
 
2) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ τηλ. 2541-0-79016 Α. Μ ΔΕ : 1. Μ.Δ.Ε. Μηχανικού του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογιστών της τομείς: Ι. Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής ΙΙ. Τεχνολογίες Συστημάτων Επικοινωνιών και Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών ΙΙΙ. Τεχνολογίες Συστημάτων Ενέργειας και Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών. 2. Μ.Δ.Ε. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογιστών της τομείς: Ι. Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής ΙΙ. Τεχνολογίες Συστημάτων Επικοινωνιών και Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών ΙΙΙ. Τεχνολογίες Συστημάτων Ενέργειας και Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
 
3) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΜΣ συνεργαζ/νο με το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος) τηλ. 2541-0-79611 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στον τομέα: »Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα» με κατευθύνσεις: 1. Δομικά Έργα με έμφαση στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό 2. Τεχνολογία Σκυροδέματος και Επισκευές Δομικών Έργων 3. Σχεδιασμός Δομικών Έργων και Περιβάλλον Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
 
4) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΜΣ συνεργαζ/νο με το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος) τηλ. 2541-0-79619 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην «Υδραυλική Μηχανική» με κατευθύνσεις: 1. Υδραυλικά Έργα και Περιβάλλον 2. Έργα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 3. Παράκτια και Λιμενικά Έργα 4. Υδροπληροφορική 5. Υδροενεργειακή Μηχανική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 1.Δ.Δ.Μηχ/κού του Τμήματος Πολιτικών Μηχ/κών για την κατηγορία 1 των εισαγομένων φοτητών και 2.Δ.Δ.του Τμήματος Πολιτικών Μηχ/κών για όλες τις άλλες κατηγορίες εισαγομένων φοιτητών
 
5) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (διατμηματικό – διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ. και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν/μίου Μακεδονίας) τηλ. 2541-0-79619 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων» με κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2. Διοίκηση Συστημάτων Κατασκευών, Υποδομών και Μεταφορών 3.Διοίκηση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων
 
6)ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ τηλ.2541-0-79101&9 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Δ.Ε.) στην «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» (Environmental Engineering and Science) στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1.Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Αντιρρυπαντική Τεχνολογία 2.Διαχείριση Αποβλήτων και Υδατικών Πόρων 3.Ενεργειακός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη
 
7) ΝΟΜΙΚΗΣ τηλ. 2531-0-24565, 25206 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στους τομείς: 1.Ιδιωτικού Δικαίου 2. Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου 3. Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών 4. Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης 5. Διεθνών Σπουδών Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
 
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Καβάλας) τηλ. 2531-0-24565, 25206 Α. ΜΔΕ στις Σπουδές Νοτιανατολικής Ευρώπης Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
 
9) IATΡΙΚΗΣ τηλ. 2551-0-30921 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Χειρουργική Ήπατος – Χοληφόρων – Παγκρέατος» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
 
10) IATΡΙΚΗΣ (σε σύμπραξη με τα Τμήματα Δημόσιας Υγιεινής και Νοσηλευτικής Α’ της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας) τηλ. 2551-0-30921 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στον τομέα «Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
 
11) ΙΑΤΡΙΚΗΣ (διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Παν/μίου Κρήτης) τηλ. 2551-0-30921 Α. ΜΔΕ στην Κλινική Φαρμακολογία – Θεραπευτική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
 
12) ΙΑΤΡΙΚΗΣ τηλ. 2551-0-30921 Α.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στην Ενδοουρολογία» Β.ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
 
13) ΙΑΤΡΙΚΗΣ τηλ. 2551-0-30921 Α.Μ ΔΕ στην Κοινωνική Ψυχιατρική
 
14) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ τηλ. 2551-0-30011 Α. Μ ΔΕ στις »Επιστήμες της Αγωγής» με κατευθύνσεις: 1. Σχολική Παιδαγωγική και Διαφορετικότητα στην Εκπαίδευση (Διαπολιτισμική Αγωγή, Ειδική Αγωγή) 2. Διδακτική Θετικών Επιστημών, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Νέες Τεχνολογίες 3. Γλώσσα και Πολιτισμός: Θεωρητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ στις παραπάνω κατευθύνσεις
 
15) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (διατμηματικό διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. σε συνεργασία με τα Τμήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και των Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου) τηλ. 2551-0-39623 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Παιδαγωγού στην »Κοινωνικο-Πολιτισμική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εμψυχωτών» στις κατευθύνσεις: – Κοινωνική και Πολιτισμική Εκπαίδευση – Ενισχυτική Προσχολική Εκπαίδευση
 
16)ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ τηλ.2531-0-39823-4 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις «Διεθνείς Οικονομικές και Επιχειρηματικές Σχέσεις» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο
 
17)ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ τηλ. 2531-0-39413 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο : ‘Σπουδές στον Παρευξείνιο Χώρο’ (Master of Arts in Black Sea Studies )
 
18) ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 2531-0-39903 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις ακόλουθες κατευθύνσεις : Ι. Κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας με ειδικεύσεις : α. Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας β Λατινικής Φιλολογίας γ. Παπυρολογίας ΙΙ. Κατεύθυνση Μεσαιωνικής – Νεοελληνικής Φιλολογίας(ΜΝΕΣ) με ειδικεύσεις: α. Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας β. Νεοελληνικής Φιλολογίας Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις ίδιες κατευθύνσεις
 
19) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ τηλ. 2531-0-39409,39412 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) στην «Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία» στις ακόλουθες κατευθύνσεις : 1. Κοινωνική Πολιτική- Διαχείριση Κοινωνικών Προγραμμάτων 2. Κοινωνική Εργασία με παιδιά και οικογένειες
 
20)ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ τηλ.2552-0-28570, 2552-0-28574 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Δ.Ε.) στα «Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (Δ.Δ.) στα «Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία»
 
21)ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ τηλ. 25520-0-28571 25520-0-28474 Α. Μ.Δ.Ε. στην » Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων » με τέσσερις κατευθύνσεις Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (Δ.Δ.) στη Δασολογία και τη Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
 ——————————————————————————–
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
 
1) ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΜΣ στο οποίο συμμετέχει το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας(Ι.Μ.Σ./Ι.Τ.Ε.)) τηλ. 2831-0-77337, 77372-3 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Τουρκολογία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Τουρκολογία
 
2) ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 2831-0-77337, 77372-3 Α. ΜΔΕ με τίτλο: »Ο Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος : Ιστορία και Αρχαιολογία» στους τομείς : α) Αρχαίας Ιστορίας β) Κλασικής Αρχαιολογίας γ) Προϊστορικής Αρχαιολογίας Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ α) στην Αρχαία Ιστορία β) στην Κλασική Αρχαιολογία γ) στην Προϊστορική Αρχαιολογία
 
3) ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΜΣ της Φιλοσοφικής Σχολής και του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών) τηλ. 2831-0-77337, 77372-3 Α. ΜΔΕ στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
 
4) ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 2831-0-77337, 77372-3 Α. ΜΔΕ στην Ιστορία της Τέχνης Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
 
5) ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Φιλολογίας και Φυσικής) τηλ. 2831-0-77337, 77372-3 Α.ΜΔΕ στη Βυζαντινή Ιστορία ή Φιλολογία ή Αρχαιολογία και Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
 
6) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 2831-0-77306 Α. ΜΔΕ στις εξής κατευθύνσεις : 1. Κλασική Φιλολογία 2. Βυζαντινή Φιλολογία 3. Νεοελληνική Φιλολογία 4. Γλωσσολογία 5. Ιστορία και Θεωρία του Θεάτρου και του Κινηματογράφου Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (ΔΔ) Φιλολογίας
 
7) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (πρώην ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ) τηλ. 2831-0-77650-1 Α.ΜΔΕ στις Επιστήμες της Αγωγής στις εξής κατευθύνσεις και ειδικεύσεις : 1. Παιδαγωγική και Διδακτική στην Προσχολική Εκπαίδευση με επιμέρους ειδικεύσεις :α) Θεωρία και Πράξη στην Προσχολική Εκπαίδευση β) Γλώσσα και Γραμματισμός στην Προσχολική Εκπαίδευση 2. Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση με επιμέρους ειδικεύσεις : α)Εναλλακτικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις β)Ψυχοπαιδαγωγικές Παρεμβάσεις για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ τηλ. 2831-0-77594, 77606 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Επιστήμες της Αγωγής Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ στις Επιστήμες της Αγωγής
 
9) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (διατμηματικό – διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ με το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Παν/μίου Ιωαννίνων) τηλ. 2831-0-77215-6 Α. ΜΔΕ με τίτλο Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία στους τομείς: 1. Αρχαία & Βυζαντινή Φιλοσοφία, Γνώση και Αξίες 2. Φιλοσοφία και Νεωτερικότητα: Επιστήμη και Κοινωνία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
 
10) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Ιατρικής, Βιολογίας και Κοινωνιολογίας του Παν/μίου Κρήτης) τηλ. 2831-0-77215-6 Α. ΜΔΕ στη »Βιοηθική» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη »Βιοηθική»
 
11) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ τηλ. 2831-0-77215-6 Α. ΜΔΕ με τίτλο «Πολιτισμός και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» με τις εξής κατευθύνσεις: i) Πολιτισμικές Σπουδές με έμφαση στη νεότητα και την ποιότητα ζωής ii) Αναπτυξιακή Ψυχολογία με έμφαση στη νεότητα και την ανάπτυξη κατά την εφηβεία iii) Επιστήμες της Εκπαίδευσης με έμφαση της εκπαιδευτικές πολιτικές και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση iv) Τέχνη και ανθρώπινη δημιουργικότητα στην πολιτισμική διαδικασία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (Δ.Δ.)
 
12) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ τηλ. 2831-0-77215-6 Α. ΜΔΕ με τίτλο «Εκπαιδευτική Θεωρία, Ιστορία και Πολιτική» στις εξής κατευθύνσεις: i) Εκπαιδευτική Θεωρία, Ιστορία και Πολιτική ii) Διδασκαλία και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση
 
13) ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 2831-0-77528-9 Α.ΜΔΕ με κατευθύνσεις: 1. στην Ψυχολογία της Υγείας (M.Sc. in Health Psychology) 2. στη Σχολική Ψυχολογία (M.Sc. in School Psychology) Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
 
14) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 2831-0- 77465 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με κατευθύνσεις: – Κοινωνική Οργάνωση και Κοινωνική Μεταβολή -Πολιτισμός: Κοινωνικές Πρακτικές και Συγκρούσεις Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Κοινωνιολογία
 
15) ΙΑΤΡΙΚΗΣ τηλ. 281-0-394501, 394620 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Νευροεπιστήμες
 
16) ΙΑΤΡΙΚΗΣ τηλ. 281-0-394501, 394620 Α. ΜΔΕ στη »Κυτταρική και Γενετική Αιτιολογία, Διαγνωστική και Θεραπευτική των Ασθενειών του Ανθρώπου» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
 
17) ΙΑΤΡΙΚΗΣ τηλ. 281-0-394501, 394620 Α. ΜΔΕ στη »Δημόσια Υγεία και στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» με τίτλους: α) ΜΔΕ στη Δημόσια Υγεία β) ΜΔΕ στη Διοίκηση Υπ. Υγείας Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
 
18) ΙΑΤΡΙΚΗΣ τηλ. 281-0-394501, 394620 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Γενική / Οικογενειακή Ιατρική και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
 
19) ΙΑΤΡΙΚΗΣ (συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Επιστήμης Υπολογιστών, Φυσικής, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Παν/μίου Κρήτης, Νοσηλευτικής και Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Ε.Κ.Π.Α.)τηλ. 281-0-394501, 394620 Α. ΜΔΕ με τίτλο: »Εγκέφαλος και Νους» στις Επιστήμες Εγκέφαλου και Νου Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις Επιστήμες Εγκέφαλου και Νου

Πηγή: http://blogs.sch.gr 
Εκπαιδευτικά Θέματα
Ολοκλήρωση 7ου Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ

 

 

Read more...
 
Οδηγός Συμπλήρωσης Αίτησης Υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών

Για ακόμη μια χρονιά η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού για τη βοήθεια των υποψηφίων των στρατιωτικών σχολών στη σωστή συμπλήρωση των αιτήσεών τους, δημιούργησε έναν Οδηγό Συμπλήρωσης Αίτησης Υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών.

Read more...
 
Όσα πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι για τις πανελλαδικές

Με αφορμή την επικείμενη έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων παρουσιάζονται μια σειρά από πληροφορίες, ερωτήσεις - απαντήσεις καθώς και παλιότερες αναρτήσεις του Υπουργείου Παιδείας προς ενημέρωση των υποψηφίων.

Read more...
 
Εκδόσεις
Banner

Εκδόσεις Σιγαρέτα - Εκδόσεις και Περιοδικό Οδός Πανός

Banner
Μελέτες, διακοσμήσεις

Αρχιτεκτονικές μελέτες

Εκδόσεις αδειών,αναπαλαιώσεις, ανακαινίσεις,διαμορφώσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, διακοσμήσεις,δώστε αξία στο ακίνητό σας

Τηλ: 210 8962996

κιν: 6944724597

Banner
Μουσείο Ακρόπολης
Banner
Fuehrungen durch das Neue Akropolismuseum
Guided Tour of the Acropolis Museum
Εκπαίδευση και κοινωνία
Περισσότερες μετακινήσεις υποψηφίων για τα ΑΕΙ θα καλύψει φέτος το υπουργείο

04 04 16 ejetaseis

Με τροπολογία του υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε σήμερα και ψηφίζεται την Πέμπτη λύνεται το θέμα της μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των μαθητών που δίνουν πανελλαδικές σε άλλο λύκειο από εκείνο στο οποίο φοιτούν.

Read more...
 
Πως Έλληνες φοιτητές μπορούν να γνωρίσουν την ακαδημαϊκή πραγματικότητα του εξωτερικού δωρεάν.

Ενας από τους άξονες των αλλαγών αφορά το λύκειο, το οποίο πρέπει να πάψει να είναι προθάλαμος για την είσοδο στα πανεπιστήμια, αλλά να λειτουργεί ως αυτοτελής βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος

Το Corallia και οι σύλλογοι Ελλήνων φοιτητών σε πέντε πανεπιστήμια της Αμερικής (Stanford, Berkeley, MIT, Georgia Tech, UC San Diego) οργανώνουν κάθε χρόνο το «Educational Trip».

Read more...
 
Ολο και περισσότερα σχολεία ζητούν δωρεάν γεύματα

Ολο και περισσότερα σχολεία ζητούν δωρεάν γεύματα

Αιτήσεις που αντιστοιχούν σε 260.000 μαθητές έχουν υποβληθεί στο Πρόγραμμα Διατροφή του Ινστιτούτου Prolepsis και του «Βήματος»

Read more...
 
Εκδηλώσεις – Εκθέσεις – Φεστιβάλ
Γιάννης Χαρούλης: Οι πρώτες συναυλίες για το καλοκαίρι 2016

Γιάννης Χαρούλης: Οι πρώτες συναυλίες για το καλοκαίρι 2016

Μετά από έναν χειμώνα απουσίας από τη συναυλιακή σκηνή και την προετοιμασία της νέας του δισκογραφικής δουλειάς που θα κυκλοφορήσει σύντομα, ο Γιάννης Χαρούλης θα κάνει και φέτος, ένα μεγάλο καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι ανά την Ελλάδα.

Read more...
 
Ο Διονύσης Σαββόπουλος live στο Φουγάρο

alt

ο Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Απριλίου στις 10μμ, το Φουγάρο υποδέχεται στους υπαίθριους χώρους του για δύο βραδιές το Διονύση Σαββόπουλο

Read more...
 
Sani Festival 2016: Μία γεύση από το φετινό φεστιβάλ

Sani Festival 2016: Μία γεύση από το φετινό φεστιβάλ

SANI FESTIVAL 2016 :: Highlights

Read more...
 
Εκδηλώσεις στα Πανεπιστήμια
Διημερίδα με θέμα "Η Μουσική στην Εκπαιδευτική Διαδικασία"

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο by sponsor" target="a652c_1462551571_wwwuoagr_267324" style="color: #0b77b6; left: auto; top: auto;">ΠΛΑΊΣΙΟ του εορτασμού των 25 ετών από την ίδρυσή του, διοργανώνει διημερίδα με θέμα «η Μουσική στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σε συνεργασία με τη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής.

Read more...
 
ΤΜΣ: Pianodrum με τους Christof Moser και Alex Dostal [11/5/16]

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου πραγματοποιεί Συναυλία Μουσικής Δωματίου

Read more...
 
Ομαδικό εργαστήριο για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνικές επιχειρήσεις! Μάθε, δράσε, επιχείρησέ το!

Read more...